Càpsula de formació del PAE: Ràdio-activa

Descripció de projecte

Client
 Fundació Catalunya - La Pedrera
Data
 22 de desembre de 2015
Categoria
Formació
URL projecte
 Visita en línia

Síntesi del taller: Càpsula de formació del PAE i Col·lectivaccions Ràdio-activaccions 22 de desembre de 2015 a l’espai Social de Badalona-LLefià.

Entre la primera i la segona formació de l’equip que integra el Programa d’Acompanyament Educatiu,Col·lectivaccions vam desenvolupar la càpsula de formació Ràdio-activaccions al desembre, dins del programa d’activitats anomenades “càpsules de formació” , amb l’objectiu de contextualitzar les següents preguntes:

Preguntes de partida

  • De quina manera es pot mapejar i cartografiar un projecte i recollir i difondre el que estem fent?
  • Com és possible intervenir per dinamitzar i expandir el projecte?
  • Com podem incloure als voluntaris i pràcticums d’una manera autònoma i articulada en els processos de treball?

Per començar a desenvolupar les preguntes clau de la jornada, l’espai es converteix en una estació de ràdio. S’escolta la falca de difusió que vam crear, per tal d’introduir de manera pràctica els temes de la sessió.

1. Presentació del grup: es comparteix el format radiofònic i/o programa favorit de ràdio dels participants, i el cronograma de la sessió.

2. Presentació dels casos: incidint sobretot en els aspectes relacionats amb cartografiar els projectes, així com estratègies de comunicació, medicació i difusió. Simultàniament, s’escolten diversos exemples de projectes sonors per tal de motivar l’activitat practica de la jornada: realitzant una falca de difusió d’un projecte.

3. Presentació de metodologies d’investigació. Mapejar i cartografiar un projecte: el sociograma i el relatograma. Diferents estratègies que permeten observar globalment el projecte, les relacions socials i el context que provoca, el grau d’agència dels i les participants, així com reconstruir el relat de manera visual i creativa. I aportació d’estratègies generals de comunicació i difusió aterrant temàtiques i objectius generals, i fent servir els exemples dels casos presentats.

4. Activitat pràctica: realització de la falca de comunicació. Es divideix el grup en tres. Cadascun dels grups te una missió:

Grups de treball

Grup 1
El grup 1: implicar a les famílies dels nois i noies del PAE per tal que participin en una activitat que es dissenya i es realitza durant el projecte.
Grup 2
El grup 2: reconstruir el procés d'aprenentatge. Es fa una activitat pública que el grup ha de decidir. La finalitat és de difusió-comunicació final i d'articular continguts, a mode d'arxiu-memòria.
Grup 3
El grup 3: crear material previ per tal de motivar els nois i noies per tal de posar-los en context del tema i del projecte.

5. Procés de construcció de la falca

A) A cada grup, un “editor” explica un projecte i els companys realitzen el sociograma, tenint en compte el grup motor, agents, tema, activitats i materials generats i dinàmiques de mediació i comunicació.
B) Revisar el sociograma i preparar la falca: el grup analitza a partir del sociograma el projecte, i amb la missió encomanada prepara l’estratègia general, concretant el format radiofònic, els radio-oients potencials, els agents radio-transmissors, finalitat, llocs i moments de difusió, etc.
C) Es demana també desenvolupar la missió de manera àmplia: sentit i funció de la falca respecte a la resta d’accions que es preparen.
D) Guió de la falca (de 2 minuts màxim). Breu assaig i cerca d'elements de suport (sintonia de la falca)
6. Per últim, s’escolten les falques, i es comenten les possibilitats de treball que obren les eines presentades per veure un projecte “a un cop d’ull”, i el paper que tant els pràcticums con els voluntaris poden exercir en els projectes.